Ipaalam sa iba na maaaring nalantad ka sa COVID-19

Bakit ito mahalaga?

Kung nagpositibo ka sa COVID-19, napakahalagang maabisuhan mo ang ibang nakasalamuha mo nang hindi mo ibinibigay ang itong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan nito, maaari silang mag-quarantine at magpasuri. Nagbibigay-daan ito sa kanila na protektahan ang kanilang mga komunidad at tumulong na pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Sagutin ang tanong sa ibaba upang makahanap ng mga personal na tagubilin sa kung ano ang susunod na gagawin

Nakakatanggap ka ba ng mensaheng text mula sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California?

Kung nagpositibo ka, maaaring nakatanggap ka ng mensaheng text mula sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California. Sa mensaheng iyon ay mayroong isang link na maaari mong pindutin upang abisuhan ang iba. Pindutin ang link at sundin ang mga tagubilin hanggang sa dulo upang alertuhan ang mga maaaring nalantad mo.

Ang aming patakaran sa privacy ay na-update. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng California ang iyong privacy.

Pinapagana ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology