Hinahanap ang iyong petsa ng pagkakalantad?

Tingnan sa ibaba para sa mga tagubilin sa iPhone at Android.

iOS
  1. Buksan ang alerto sa paabiso ng pagkakalantad
  2. Tingnan ang iyong posibleng petsa ng pagkakalantad sa ibaba ng “Exposure Check Status”
iOS Exposure Check Status method 1
  1. Pumunta sa Mga Setting ng iyong telepono
  2. Mag-scroll pababa at piliin ang Exposure Notifications
  3. Tingnan ang iyong posibleng petsa ng pagkakalantad sa ibaba ng “Exposure Check Status”
iOS Exposure Check Status method 2


Android
  1. Buksan ang Paabiso ng CA na App
  2. Pindutin ang buton na "Tingnan ang Mga Detalye"
  3. Tingnan ang iyong posibleng petsa ng pagkakalantad
Android Exposure Check Status method 1
  1. Buksan ang alerto sa paabiso ng pagkakalantad
  2. Tingnan ang iyong posibleng petsa ng pagkakalantad
Android Exposure Check Status method 2

Pinapagana ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology