Thông báo cho người khác biết bạn có thể đã khiến họ bị phơi nhiễm với COVID-19

Tại sao việc làm này lại quan trọng?

Nếu bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, điều rất quan trọng là phải cảnh báo ẩn danh cho những người khác mà bạn có thể đã tiếp xúc. Nhờ đó, họ có thể cách ly và đi xét nghiệm. Điều này cho phép họ bảo vệ cộng đồng của mình và giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Hãy trả lời câu hỏi bên dưới để được hướng dẫn riêng về những việc cần làm tiếp theo

Bạn đã nhận được tin nhắn văn bản từ Sở Y tế Công cộng California chưa?

Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, bạn có thể đã nhận được tin nhắn văn bản từ Sở Y tế Công cộng California. Trong tin nhắn đó có đường liên kết mà bạn có thể nhấp vào để thông báo cho người khác. Hãy nhấp vào đường liên kết này và làm theo hướng dẫn ở cuối để cảnh báo cho những người bạn có thể đã tiếp xúc.

Our privacy policy has been updated. Learn more about how California is protecting your privacy.

Thực hiện bởi


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology